For å produsere meningsfylt innhold må du vite hvem du snakker til. Minimum er en god beskrivelse av målgruppene, men enda bedre blir det om du lager personas av menneskene som mest sannsynlig vil være involvert i kjøpsprosessen. Kom opp med en fiktiv representant for denne gruppen, som har et navn, et ansikt, klare utfordringer, mål og en historie.

 

Gi din persona et navn, et bilde, en stillingstittel og hvilken bransje.

Hva blir han/hun målt på?
Hvilke måltall og KPI-er er det vår persona blir målt på? Eks.: Salgsomsetning? Produktivitet? Antall leads som har blitt generert?

Hvilke verktøy trenger han/hun for å få jobben sin gjort?

CRM-systemer? Rapporteringssystemer? CMS? Kalkylesystemer?

Hvilke ansvarsområder har din persona?
Markedsføring? Salg? Økonomi? Produksjon? HR? Spesielle funksjoner underordnet disse?

Hvilke mål har din persona?
Markedsfører Marianne har f.eks. mål som å skaffe leads, støtte salg, øke kjennskap og kunnskap og måle og sikre god ROI på markedsføring.

Hva er din personas største utfordringer?
Mangler hun kunnskap? Gjennomføringsressurser? Har hun for mye å gjøre eller for lite systematikk?

Hvordan skaffer din persona seg ny kunnskap til bruk i jobben sin?
Tar personen nettbaserte kurs? Drar på konferanser og seminarer? Finn ut mer om dette ved å foreta en enkel spørreundersøkelse via e-post eller sosiale medier.

Hvilke magasiner og/eller blogger leser din persona? Hvilke foreninger eller sosiale nettverk tilhører hun/han?
Markedsfører Marianne leser av og til Kampanje og leser også Dagens Næringsliv. Er dette plasser vi kan annonsere?

Hvordan foretrekker din persona å kommunisere med leverandører?
Eks.: E-post, sosiale medier, telefon, SMS, ansikt til ansikt, osv.

Søker din persona etter leverandører på nettet?

Hvem rapporterer din persona til?
Markedsfører Marianne rapporterer f.eks. ofte til adm. direktør eller markedsdirektør.

Hvem rapporterer til din persona?
De som rapporerer til Markedsfører Marianne vil f.eks. være markedskonsulenter, markedskoordinatorer og kreative stillinger som designere, webredaktører og tekstforfattere.

 

Mye bra på Markedspartner: Kilde: https://blogg.markedspartner.no/96-prosent-som-besoker-hjemmesiden-din-er-ikke-klare-til-a-kjope