Vi bombarderes av informasjon og alle, både mennesker og merkevarer, vil snakke til oss og med oss. Kampen om oppmerksomheten er knallhard og kun de sterkeste og flinkeste blir lagt merke til. Vil du bli bedre på kommunikasjon?

Opplever du at det er vanskelig å nå ut med ditt budskap? Blir din virksomhet oversett i samfunnsdebatten og evner du ikke å skape engasjement rundt dine tjenester eller varer? Innse det – du trenger en gjennomført strategi for hvordan du kommuniserer med omverdenen enten du vil selge varer og tjenester eller innta en samfunnsposisjon. En kommunikasjonsstrategi skal ligge til grunn for de handlingene du utfører, det du sier og det du gjør.

Definisjon av strategi

Hva er en kommunikasjonsstrategi? Få klarer å definere det på en god måte. Den danske forfatteren av boken ”I andres brød”, Jens Otto Kjær Hansen, mener det handler om å tenke systematisk og bevisst i forhold til alle måter man kommuniserer på. Han skriver: ”…strategi dreier seg om å velge de midler, prosesser og handlinger som gjør det mulig å nå kommunikasjonsmessige mål.”

En kommunikasjonsstrategi består i hovedsak av tre elementer:

 1. En nå-situasjon som er en realitetsorientering for hvor virksomheten befinner seg i dag
 2. En visjon og ønsket situasjon. Hvor skal virksomheten være i fremtiden og hvilken posisjon skal vi ta?
 3. Tiltak, hovedmål og delmål som det må jobbes mot for å oppnå visjonen

Teoretisk beskrevet er markedsføring det at en identifiserbar avsender kommuniserer et budskap som har som formål å påvirke enkeltpersoner eller en gruppe i den hensikt å øke bedriftens omsetning av varer og tjenester. En kommunikasjonsstrategi handler om hvordan markedstilbudet skal kommuniseres til målgruppen. Hva skal du si? Hvordan skal du si det? Hvem skal si det?

Fase 1: Realitetsorientering

Det handler altså om å ta riktige beslutninger, men også på riktig sted og til riktig tid. En kommunikasjonsstrategi skal skape en sammenheng fra den første fasen i realitetsorienteringen, videre til visjonen og gjennomføres i tiltakene som iverksettes for å nå målene.

Du må ha inngående kunnskap om din merkevare og hvordan den oppleves i markedet.

Du skal vite hva du gjør og det er lett å tråkke feil. Rema fikk merke dette under lanseringen av sin Æ-kampanje. Et avansert rabattsystem gjennom en app brøt med slagordet om at det enkleste er det beste. Samtidig fjernet Rema en rekke varer fra sitt sortiment, varer folk gjerne ville beholde i butikkhyllene. Dårlig timing – mislykket kommunikasjonsstrategi.

Fase 2: Alle må forstå visjonen

Kommunikasjon er ikke avgrenset til din virksomhets kommunikasjon- eller markedsavdeling. Kommunikasjonen skal være tilpasset virksomhetens profil, identitet og hvordan andre oppfatter virksomheten. Det handler i stor grad om lojalitet og troverdighet, og den bygger du ikke bare i toppen eller i bunnen av organisasjonen, men du må forankre den i hele næringskjeden.

En god kommunikasjonsstrategi skal ta vare på den merkevaren og de forretningsmodellene du allerede har, men også utvikle dem videre for å ta nye posisjoner og markedsandeler.

Harley Davidson er kanskje en av de mest vellykkede merkevarene i verden. Motorsykkelprodusenten kommuniserer et så sterkt budskap og gjør det så godt at folk bygger hele livet sitt rundt disse motorsyklene, klærne og alt som assosieres med merkevaren Harley Davidson.

Fase 3: Kommunikasjonsverktøy

Spørsmålet du må stille deg er: Hvilken posisjon ønsker vi å ta? Ut fra svaret du får må de riktige kommunikasjonsverktøyene kobles inn. Eksempler på slike kommunikasjonsverktøy er:

 • Innholdsstrategi og innholdsproduksjon. Video, lyd, tekst og bilder som underbygger strategien
 • Distribusjon av innholdet i de rette kanalene. Hvilke digitale kanaler må bygges opp og posisjoneres? Sosiale medier og eide kanaler
 • Logging av trender i sosiale medier. Hvilke følelser deles, hvilke debatter går og hvilke oppfatninger råder?
 • Bruk hashtags (#) og ta eierskap til søkeord i sosiale medier og på Google
 • Måling av effekt og engasjement rundt ditt innhold og dine varer eller tjenester. Eksempelvis med HubSpot, Cxsense eller Google Analytics
 • Krisehåndtering. Stabilisering av forretningsdriften så raskt som mulig dersom det skjer hendelser som brått rokker ved tilliten til din virksomhet. Informasjon må gis i riktig mengde, til riktig tid og til de rette mottakerne
 • Nettverk og myndighetskontakt. Dersom din virksomhet ønsker å ta en samfunnsposisjon trenger du å vite hvem skal du snakke med for å nå ut og oppnå en effekt?
 • Events og tilstedeværelse for å nå ut til riktig målgruppe
 • Pressehåndtering. Opptrening, briefing og forberedelser

LYST TIL Å VITE MER?

Send meg en e-post med ditt behov

Kilde: www.markedspartner.no