Aller først trenger du å finne en eller flere gode vinklinger på temaet du skal skrive om. Da gjør du det lettere for leseren å identifisere seg med hva saken dreier seg om. Tenk på hva din målgruppe vil interessere seg for og finn en vinkling som passer en typisk person i målgruppen din. Kunden er ikke så opptatt av hva du tilbyr – de er opptatt av hvilken verdi din løsning kan tilføre dem.

Innsalget ligger i tittelen og ingressen

Sørg for å lage en kort tittel som fanger leserens oppmerksomhet, samt forklarer hva artikkelen handler om.
Sett deg inn i målgruppens ståsted og spør deg selv: Hvilken tittel får deg til å stoppe opp?

Med en god vinkling finner du enklere en god tittel.
Ingressen er en forlengelse av tittelen og en slags oppsummering av hva som kommer.

Brødtekst og mellomtitler, fortell det viktigste og mest relevante først.

Jo viktigere poeng, dess høyere i teksten. Dersom teksten skal kuttes, skal du alltid kunne kutte bakfra. Prinsippet kalles den omvendte pyramiden. Sørg for at du snakker kundens språk og kom med eksempler på hvordan du kan løse, forenkle eller forbedre noe for kunden.

Artikkelen bør ikke være lenger enn 450 ord. Det tvinger deg til å fjerne vekk alt som ikke er viktig og relevant. «Kill your darlings» Kutt unødvendigheter, klisjeer og gjentakelser. Det enkle er ofte det beste.

De ulike avsnittene i en artikkel starter med mellomtitler. Den første mellomtittelen skal komme etter første avsnitt etter ingressen: Mellomtittelen skal si noe om hva leseren får servert i avsnittet som kommer – enten med en kort setning eller bare ett ord.

Bruk gode sitater

Intervju noen som kan uttale seg i artikkelen. Det kan være en fra bedriften, en kunde, eller en ekspert. Sitater bryter også litt opp teksten og skaper en fin variasjon og spenning.

Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp.