Du har rundt 4 sekunder på deg for å få ditt publikum interessert.
Skriv selgende tekster

Mange nettsider er laget for å selge noe. Du må derfor skrive for å selge. Men husk at et nettsted ikke er en trykt brosjyre eller annonse. Undersøkelser viser at typiske reklametekster “faller igjennom” på Internett.

Vær informativ og beskrivende – og unngå de typiske “vi er det ledende bla bla…” tekstene. Få frem hva fordelene er for den som vurderer å kjøpe det du tilbyr.

Call to action er et viktig begrep. Du skal få brukeren til å lese noe, og så gjøre noe aktivt, f.eks å fylle ut et skjema, legge noe i handlekurven etc. Gjør det enkelt for brukeren.

Skriv for web

Husk at folk stort sett skumleser innholdet. De leser ikke ikke nødvendigvis linje for linje, men lar i stedet blikket gli nedover siden. Her er noen regler du kan forholde deg til:

  • Skriv kort. Du har ca 4 sekunder på deg til å levere rett budskap.

  • Skriv korte setninger.

  • Bruk bullets

  • Bruk uthevet tekst

  • Bruk mellomtitler

  • Lag korte avsnitt

  • Skriv til 1 person. Vær personlig. Skriv du.

Skriv for søkemotorene

Det er egentlig ganske enkelt. Utfør disse 2 punktene:

  1. Velg ut de søkeord du ønsker å bli funnet på. Gjerne 5-15 ord.

  2. Bruk disse ordene i overskrifter, ingress, brødtekster og linker.

(Kilde: http://blog.inbusiness.no/2012/05/skrive-for-web/)