Kunst som utfordrer

Kunst utfordrer fastgrodde tankemønstre og åpner opp for refleksjon. Gjennom kunst får vi nye ideer og muligheter. Kunsten gir også en emosjonell forståelse for andres meninger, verdier og normer.