Den viktigste grunnen til at omdømmebygging har blitt en snakkis er fordi det har verdi. Det viser seg at  94 % av alle finans- og industrianalytikere ville anbefale en aksje basert på topplederens omdømme. Topplederens omdømme er altså en av de mest betydningsfulle faktorene i vurderingen av et selskaps verdi.

Via Harvard Business review mener man å ha regnet seg frem til at ditt gode navn og rykte, i tillegg til andre immatrielle verdier, står for 70-80% av virksomhetens verdi. Det viser seg også at selskaper med et godt omdømme har en tendens til å bli prioritert av kundene, om mye annet synes likt.

Det siste poenget som omhandler omdømme er at om du ikke tror på at et godt omdømme gir noe konkret til bunnlinja, så kan vi med stor sannsynlighet si at det gir flere muligheter til å gjøre virksomheten kjent. Ved å innta en samfunnsrolle vil stadig flere ønske å høre mer fra virksomheten og ikke minst holde virksomheten høyt. Bryr du deg om fellesskapet så vil fellesskapet bry seg om deg. Ikke akkurat en dårlig posisjon å ha.

I boken Omdømme – rykter, sladder og tøvprat, listes det opp følgende konsekvenser av et godt omdømme.

1. Forbedrer det økonomiske resultatet

2. Opparbeider en buffersone i krisetider

3. Foretrukket av andre virksomheter

4. Tiltrekker seg kompetanse

5. Gjør det lettere å beholde kompetansepersoner

6. Påvirker kulturen positivt

7. Tiltrekker de beste underleverandører

8. Kundene forbinder et positivt omdømme med høy kvalitet

9. Letter tilgang til nettverk

10. Letter tilgang til investorer

11. Øker forventningene – som fremmer prestasjonene

Skulle du ikke tro på noe av dette foran, så gjør det for din egen del: Det gjør rett og slett godt å gjøre godt. Og kanskje den viktigste grunnen:

Omdømmebevissthet vil gi en bedre verden for oss og dem vi etterlater den til.

Har motivet for å gjøre godt noe å si?

Rent filosofisk så vil man kunne hevde at den som i sitt hjerte ønsker godt for andre, er den som har den sterkeste karakteren. Da er man indrestyrt. De som gjør det kun for at andre skal synes godt om en, og kun gjør det for egen vinning, de vil være ytrestyrt og ha en svakere karakter. Men det har lite å si for resultatet, så vi lar en slik diskusjon være opp til dem som driver med slikt.

Problemet i dag er mer at vi som personer eller virksomheter ikke ser oss som en del av fellesskapet. Vi tenker økonomisk, og ofte på egen vinning først – gjerne på tvers av vårt etiske kompass, så sant vi ikke blir oppdaget.

Martin Luther King sa det treffende:

(…) a man has not begun to live until he can rise above the narrow borders of his own individual concerns, to the broader concerns of all humanity.

Kilde: https://stianronvag.wordpress.com/2015/02/05/omdomme-hva-er-det/