Project Description

Botngaard System AS utvikler og leverer havbaserte lukkede merdsystemer til oppdrettsselskap og lakseslakterier i Norge og utlandet. De lukkede merdsystemene bygger på en teknologisk plattform utviklet av Botngaard, Xylem, Storvik Aqua og SINTEF.

 

LØSNING

Vi har utviklet nettsiden. Vi valgte å gå for et maskulint og tøfft uttrykk, med en grønn profil.