Project Description

Edutorium er et verktøy utviklet for utdanningsinstitusjoner innen universitets- og høgskolesektoren. Verktøyet gir full kontroll og oversikt over utvikling av emnebeskrivelser, studieplanlegging, emneplanlegging og tilgjengelige ressurser.

LØSNING

Vi har utviklet nytt logodesign. Resultatet ble en enkel, moderne logo som gir en følelse av rom og muligheter.