KROK´S JAZZCAFÈ PÅ TROLL
GEP lager plakatene og bannere for Troll sitt Jazz konsept hver lørdag.