Kulturskolen i Fredrikstad gjennomgikk en imponerende transformasjon for å møte dagens krav til modernitet og effektiv kommunikasjon med målgruppen. Den gamle og utdaterte profilen ble byttet ut med en helt ny identitet, preget av livlige farger som appellerer til barn og ungdom. Samtidig fikk de en moderne og brukervennlig nettside for å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for alle. Denne revitaliseringen har ikke bare gitt Kulturskolen i Fredrikstad et friskt pust, men også styrket deres synlighet og appell blant målgruppen.