Project Description

Morefish er et innovasjon og rådgivningsselskap som arbeider med løsninger for at akvakultur- næringen skal oppnå sitt fulle potensial. De jobber med innovasjon med formål å utvikle teknologi og prosesser som øker produktiviteten og mulighetene i akvakulturnæringen.

UTFORDRING

Morefish sin visuelle profil fremstod som umoderne og lite engasjerende. De hadde utfordringer med å forklare løsningene de jobbet med på en enkel og forståelig måte på nett. De skilte seg heller ikke positivt ut fra sine konkurrenter.

LØSNING

Vi startet med utviklingen av nytt logodesign. Resultatet ble en enkel, moderne og tydelig logo, hvor vi brukte O`en som utgangspunkt for et logo ikon (merd).

På nettsiden videreutviklet vi designet. Modig fargebruk og illustrasjoner. Slik skilte vi oss tydelig ut fra konkurrenter, som ofte viser et mer tradisjonelt uttrykk. Vi jobbet sammen og konseptualiserte alle løsningene med egne illustrasjoner og enkel forklaring. På den måten fikk vi formidlet innovasjonen raskt og effektivt. Vi forenklet tjenesteområdene, og delte de opp i 3 hovedkategorier. Slik ble det enklere for interessenter å finne den informasjonen de var ute etter. Vi fremhevet prosjektene og kundene i større grad. Som var viktig mht. å tiltrekke oss nye potensielle kunder.