Project Description

NTNU Geophysics – en ledende forsknings gruppe. Her jobbet vi tett med Martin Landrø, Børge Arntsen og Ståle E. Johansen. “Society of Exploration Geophysicists har utpekt Martin Landrø  som Honorary Lecturer 2017 for Europe. Hans foredrag som vil bli gitt ved SEG-grupper i Europa har tittelen «New trends in marine seismic acquisition – possibilities and impact on data quality»”.

UTFORDRING

Geophysics kjente en nedgang etter nedskjæringene i olje bransjen. De trengte å få frem og fronte andre forskningsområder innen geofysikk. Presentasjon på NTNU sine nettsider klarte heller ikke å vise frem engasjementet og lidenskapen i forskningen. Geofysikk virket traust, kjedelig og komplisert. Dessuten savnet de flere kvinnlige studenter.

LØSNING

Vi utviklet nettside med fokus på forenkling og tydeliggjøring for å tiltrekke oss flere interessenter. Vi  benyttet oss av lekne og positive illustrasjoner for å ufarliggjøre geofysikk, gjøre det gøy og spennende, samt tiltrekke oss flere kvinner. Vi satte opp alle forskningsområdene og tydeliggjorde disse raskt på siden. Publikasjoner ble også lagt på forsiden, for andre forskere å få rask tilgang til.

 

SE NETTSIDEN LIVE