Project Description

Tjeldbergodden Rensefisk produserer og leverer rognkjekt til oppdrettsnæringen langs hele Trøndelagskysten. De har stort fokus på fiskevelferd og opplæring. 

UTFORDRING

Tjeldbergodden rensefisk var ny i markedet med flere konkurrenter.

LØSNING

Oppdraget bestod i å utvikle logo og ny nettside. Logoen ble en enkel, tydelig logo, hvor vi brukte T og R`en som utgangspunkt for et logo ikon. Bildemateriellet av rensefisk var dårlig. Det løste vi med å benytte oss av bildene vi fikk i mer abstrakte bakgrunner/illustrasjoner. I kombinasjon med freshe farger og en utradisjonell oppdeling, fikk nettsiden et moderne, friskt og flexibelt uttrykk som skilte seg ut fra konkurrentene.

 

SE NETTSIDEN LIVE