Project Description

Wavefoils er en patenterte løsning for inntrekkbare folier som monteres i skipsbaugen. Wavefoil demper skipets bevegelser i bølger, gir slik økt komfort, reduserer vibrasjoner, sørger for mindre spray, gir økt driftbarhet og opprettholde høyere hastigheter i bølger.

UTFORDRING

Ny og ukjent aktør i markedet.

LØSNING

Oppdraget bestod i å utvikle logo. Logoen skulle signalisere fart, trygghet, maritimt. I tillegg til disse verdiene, fikk logoen også elementer som ga assosiasjoner til foilene.