Xeris tilbyr en løsning som sørger for en effektiv og standardisert distribusjon av varedata, og et oppdatert, komplett vareregister for produsenter, grossister og detaljister. Slik sørger for at kunden får en fullverdig kjøpsopplevelse.

UTFORDRING

Xeris hadde utfordringer med å kommunisere på en lettfattelig måte. Konseptet var vanskelig å forstå, som gjorde det krevende å få innpass.

LØSNING

Vi startet med utviklingen av nytt logodesign. Resultatet ble en enkel, moderne og tydelig logo, hvor vi illustrerte fra kaos til orden.

Videre utviklet vi nettside, one-page, og spisset salgsargumentene. Vi laget også en egen illustrasjon for å forklare prosessen til Xeris.