SKRIVE FOR SØKEMOTOR

Å skrive for søkemotor er å skrive som søkeren. Tenk på hva [...]